Ons dienste…

Finansiële en ouditdienste

 • Kompilasie van finansiële state
 • Oudits

Konsultasiedienste

 • Boedelbeplanning en testamente
 • Oprigting van trusts
 • Optrede as onafhanklike trustee
 • Begrotings
 • Bestuursverslae
 • Kontantvloei-vooruitskattings
 • Stelsels en prosedures
 • Interne oudit

Rekeningkundige dienste

 • Maandelikse prosessering
 • Jaarlikse prosessering
 • Cloud Accounting
 • BTW indienings

Belastingdienste

 • Belasting beplanning
 • Voorlopige belastingberekening en -indiening
 • Jaarlikse inkomstebelastingberekening en -indiening
 • Registrasies vir inkomstebelasting, BTW en werknemersbelasting
 • Belastingoudits
 • Verkryging van Certificate of Good Standing

Sekretariële dienste

 • Oprigting van maatskappye, beslote korporasies en trusts
 • Veranderinge aan aandeelhouers, direkteure, lede en trustees
 • Jaarlikse opgawes aan die Registrateur van Maatskappye
 • Optrede as geregistreerde kantoor
 • Optrede as maatskappy sekretaris