Ons bestuur…

Rey Nell het sy B.Compt-graad verwerf aan die Universiteit van die Vrystaat in 1989 en sy klerkskap voltooi by Theron Du Toit in Bloemfontein.  Hy was tot 1999 betrokke in finansiële bestuursposisies in die energie- en versekeringsektore.  In 1999 het Rey na Namibië verhuis en ‘n finansiële-dienste-besigheid op die been gebring.  Vandag is daardie besigheid Nell Hoek & Co Trust.  Rey staan aan die hoof van konsultasiedienste by Nell Hoek.

Christiaan Hoek het sy B.Rek-graad verwerf aan die Universiteit Stellenbosch, sy honneurs aan UNISA en gekwalifiseer as ‘n Geoktrooieerde Rekenmeester in 2004.  Hy het sy klerkskap voltooi by LDP in Stellenbosch.  Hy was tot 2007 betrokke in finansiële bestuursposisies in die landbou- en staal-sektore.  Christiaan het in 2007 by Rey aangesluit om Nell Hoek & Co Trust te vorm.  Hy is geregistreer by SAICA in Suid-Afrika, sowel as ICAN en PAAB in Namibië.  Hy is gekwalifiseer as ‘n Geregistreerde Assessor en tree ook op as Opleidingsbeampte vir klerke wat hul opleidingskontrakte by Nell Hoek voltooi.  Christiaan staan aan die hoof van oudit-, finansiële- en belastingdienste by Nell Hoek.

Welma de Klerk is sedert 1997 werksaam in die finansiële-dienste-bedryf.  Sy het in 2001 by Rey aangesluit in die besigheid wat uiteindelik sou lei tot die ontstaan van Nell Hoek.  Welma is die hoof van rekeningkundige- en sekretariële dienste by Nell Hoek.